HASZNOS TUDNIVALÓK

 1. Autóbérléshez szükséges okmányok:
  Magánszemély esetén:
  • Legalább 1 éves jogosítvány
  • Személyi igazolvány
  • Lakcímkártya
  • TAJ kártya
  • Adó kártya
  Cég esetén:
  Cég képviselő személyes iratai:
  • Aláírási címpéldány
  • Cégkivonat (3 hónapnál nem régebbi)
  • Amennyiben fix használója lesz a gépkocsinak:
   • érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya vagy útlevél
   • érvényes jogosítvány
   • cég esetén hivatalos megrendelő, aláírási címpéldány és cégkivonat
  • Amennyiben nem az aláíró jön átvenni az autót, akkor meghatalmazás az átvevő személy nevére
  Külföldi állampolgár esetén:
  • Legalább 1 éves jogosítvány
  • Útlevél
 2. Korhatár követelmény:
  Minimum 21 éves életkor.
 3. Bérleti nap időtartama:
  Egy bérleti nap 24 órás időtartamot jelent.
 4. Bérautóink felkészültsége:
  Bérautóinkat a mindenkor megszabott legmagasabb műszaki előírásoknak megfelelően bocsájtjuk ügyfeleink rendelkezésére! Nem utolsósorban gépjárműveink az évszaknak és az éppen akkori időjárási viszonyoknak megfelelően várják megrendelésüket (téli-nyári gumi, illetve szélvédőmosó folyadék).
 5. Napi kilométerlimit:
  Km limit: 100 km/nap (max. 3000km/hó), e felett típustól függő mértékű km díjat számítunk fel.
 6. Csereautó szolgáltatás:
  Cégünk a bérelt gépkocsi meghibásodása esetén, szükség esetén csere gépkocsit biztosít.
 7. Üzemanyag:
  A gépkocsi tele üzemanyagtartállyal kerül átadásra. Amennyiben a bérlő a gépkocsit nem teletöltött üzemanyagtartállyal adja vissza, a bérlő a hiányzó üzemanyag árát köteles megtéríteni újratöltési szolgáltatás keretében (üzemanyag költség * 1,3).
 8. Egyéb használat:
  A bérlet futamideje alatt Bérlő köteles minden, a bérlet tárgyát képező gépkocsi használatával kapcsolatos költséget (az autópálya használat díját, a parkolási díjakat, esetleges szabálysértési bírságot, illetve egyéb hasonló költséget) viselni (utólag is). Bérlő köteles a teljes bérleti futamidő alatt megfizetett ilyen jellegű költség bizonylatát a bérlet futamidejének végén hiánytalanul Bérbeadó részére átadni.
  A nem rendeltetésszerű használatból fakadó javítások költsége a bérlőt terheli, utólagosan is.
 9. Káresemény:
  Káresemény bekövetkezése esetén a Bérlő köteles a biztosítási előírásoknak megfelelően eljárni. Szükség esetén köteles baleseti bejelentőt kitölteni, amennyiben az érintett felek nem tudnak megállapodni a káresetben a károkozás felelősségében, akkor köteles rendőrt hívni. A káreseményről a lehető legrövidebb időn belül értesíteni köteles a Bérbeadót. A Bérbevevő köteles a Bérbeadó székhelyén megjelenni a további kárbejelentéssel kapcsolatos dokumentumok kitöltésével kapcsolatosan.
  Lopáskár esetén haladéktalanul köteles az illetékes rendőri szerveket értesíteni és a szükséges feljelentést megtenni. A feljelentésről készült dokumentumból 1 eredeti példányt a Bérbeadó számára átadni. Ilyen esetben a Bérbevevő köteles haladéktalanul átadni a Bérbeadó részére a gépkocsi nála lévő forgalmi engedélyét, kulcsát (kulcsait). Amennyiben ezt nem tudja teljesíteni, akkor a teljes kár költsége őt terheli.
  Biztosítási eseménnyel kapcsolatosan felmerülhető díjak:
  - üvegkár esetén: javítási költség 10%-a
  - töréskár esetén: javítási költség 10%-a, amennyiben a javítási költség nem éri el a nettó 500.000 Ft-ot, akkor 50.000.- Ft az önrészesedés mértéke
  - lopás vagy totálkár esetén a gépkocsi kárkori értékének 10% + az évvégéig felmerülő Casco költség + a biztosító által egyéb levonásra került díjak terhelik a Bérbevevőt
 10. Takarítási díj:
  - Személyautóknál: 3000 Ft
  - Teherautóknál: 8000 Ft
Amennyiben a Bérlő tiszta állapotban hozza vissza az autót, takarítási díjat nem számítunk fel.